Co chcemy zrobić?

26 września 2018

Szanowni Państwo,

21 października zdecydują Państwo o tym, kto będzie pełnił role władz samorządowych w Cieszynie. Będę ubiegał się o Państwa zaufanie wraz z moim Komitetem Wyborczym Wyborców  Krzysztofa Heroka – Porozumienie Samorządowe.

Miasto Cieszyn potrzebuje zdecydowanych działań skupionych na poprawie infrastruktury drogowej  i komunikacji. Kierowcy nie mogą stać w korkach i jeździć dziurawymi drogami. Pasażerowie autobusów powinni dojeżdżać do każdego zakątka Cieszyna, piesi powinni być bezpieczni na chodnikach, a te musza być dostosowane do osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dla małych dzieci. Ulice musza być oświetlone, zwiększona powinna zostać sieć ścieżek rowerowych.

Chcę usprawnić prace nad planami zagospodarowania przestrzennego i tym samym przyciągnąć do Cieszyna zdecydowanych przedsiębiorców, których niejednokrotnie odstraszyła już przeciągająca się urzędnicza procedura. Inwestorzy to szansa dla naszego przygranicznego miasta na większe zasoby w budżecie i szybszy rozwój.

W Cieszynie mieszkańcy muszą czuć się dobrze. Dzieci chodzące do szkoły nie musza wcale wracać do domu z ciężkim plecakiem. Proponuję udostępnienie elektronicznych podręczników do nauki w domu, tak aby zadbać o zdrowie  najmłodszych mieszkańców Cieszyna, a w szkole rozszerzyć zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej.

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego też warto zadbać o programy profilaktyczne, przywrócenie opieki pielęgniarskiej w przedszkolach i szkołach oraz dla osób chorych i starszych. W budżecie Cieszyna muszą się w końcu znaleźć pieniądze na profilaktykę stomatologiczną oraz zajęcia promujące zdrowy tryb życia. Musimy zadbać o wachlarz ciekawych, bezpłatnych zajęć dodatkowych i stypendia dla zdolnej młodzieży.

Chcę stworzyć miejsca do aktywnego wypoczynku – rewitalizacja parków, siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw, czy miejsca do wypoczynku.  Trzeba też inwestować w obiekty sportowe – tak by Cieszyn znów był sportową chlubą Śląska.

Wyzwaniem jest walka ze smogiem i czyste powietrze – to trzeba poprawić. Deklaruję rozszerzenie już istniejących  programów dopłat dla mieszkańców i przedsiębiorców, które będą związane z ograniczeniem niskiej emisji. To pozwoli nam wszystkim na czyste, dobre powietrze.

Podstawową potrzebą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego też stawiam na rozbudowę monitoringu miejskiego, częstsze patrole piesze, stałe zwiększanie wydatków na doposażenie jednostek OSP – w budżecie przynajmniej raz na dwa lata muszą się znaleźć pieniądze na  zakup nowego wozu bojowego. Jako Burmistrz miasta związanego z Wojskami Ochrony Pogranicza a później ze Strażą Graniczną chciałbym  też upomnieć się w imieniu mieszkańców, którym niesłusznie odebrano emerytury i renty rodzinne o ich należne im prawa.

Cieszyn może być otwarty, bezpieczny, innowacyjny. Wiem jak to zrobić. Jako Burmistrz będę służyć mieszkańcom  Cieszyna.