O mnie

Krzysztof Herok

Urodziłem się 17 sierpnia 1973r. w Cieszynie. Od najmłodszych lat jestem silnie związany z naszym miastem. Zawsze starałem się działać społecznie, uczestniczyć w wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności – tę wartość przekazuję również na co dzień moim synom 14-letniemu Kacprowi i 12-letniemu Kubie.

Wpływ na kształtowanie mojej osobowości – szacunek do Małej Ojczyzny, patriotyzm oraz zaangażowanie w działalność społeczną z pewnością rozbudziła we mnie działalność w Związku Harcerstwa Polskiego. Za tę działalność zostałem wyróżniony i odznaczony srebrną i złotą odznaką za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP. Nadal działam na rzecz ZHP –  jestem czynnym instruktorem harcerskim oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Ponadto aktywnie działam również w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej–do maja 2018 roku byłem przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej MZC, a wcześniej, pełniłem funkcję członka Zarządu Koła nr 2 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Wiem, jak ważne jest społeczne działanie i współpraca w małych społecznościach. Dlatego też od 7 lat aktywnie działam w  Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, której do września 2018 byłem przewodniczącym.

Wspólne działania pozwalają na realizację śmiałych planów – dla dobra słabszych, chorych, pokrzywdzonych przez los. Dlatego też będąc aktywnym członkiem szkoły tańca Pe De Be Izabeli Tymich, bioręcharytatywnie udział w  musicalach o charakterzeprofilaktycznym.

Jednak wiem, że nie tylko społeczne działalnie i praca na rzecz innych jest ważna w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji – Burmistrza Miasta Cieszyna. Ogromne znaczenie ma doświadczenie menadżerskie oraz wykształcenie.

Moja edukacja rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie, następnie ukończyłem Technikum Gastronomiczne oraz studium pomaturalne w kierunku handel i marketing. Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego – magistrem etnologii. Ukończyłem również podyplomowe studia w zakresie zarządzania.

Przez wiele lat sprawowałem funkcję inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś jestem Dyrektorem ds. administracyjno-finansowych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. , jestem również na ukończeniu mojego kolejnego szczebla edukacji i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowychna prestiżowym kierunku Master of Business Administration oraz dyplomuEY Academy of Business,które są potwierdzeniem wysokich kompetencji menadżerskich.

Posiadam również doświadczenie samorządowe od 2010 roku jestem radnym Rady Miejskiej Cieszyna. W ciągu dwóch kadencji byłem członkiem Komisji Finansów oraz Komisji Statutowej. Ponadto jestem również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Od lat jako samorządowiec słucham i rozumiem potrzeby mieszkańców Cieszyna. Często występowałem również w Państwa interesie. W ostatnich latach starałem się zdobywać wiedzę i kompetencje do sprawowania tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji – Burmistrza Miasta Cieszyna. Mam nadzieję, że razem zbudujemy stabilną przyszłość naszego miasta.